Westernové sedla

Westernové sedla

Westernová sedla sú špeciálne prispôsobená pre pohodlie jazdca a koňa v náročnom teréne. Najčastejšie sa používajú na celodennú prácu na chrbte koňa alebo pre tradičné westernové disciplíny.

 

 


 

 

Oproti klasickému sedlu je westernové sedlo významne väčšie a ťažšie. Chrbát koňa tým však netrpí, keďže westernové sedla sú konštruované tak, aby rovnomerne rozkladali váhu jazdca.

 

Westernové sedlo má kostru vyrobenú najčastejšie z dreva, alebo výnimočne z kovu. Kostra westernového sedla pokrýva veľkú plochu a dobre rozkladá váhu jazdca, vďaka čomu nemusí byť tak vypolstrovaná v miestach kde pôsobí tlak na kone, ako tomu býva u  anglického sedla.

 

Na viditeľných častiach je westernové sedlo potiahnuté kožou, a to buď v prevedení slick out, čo je klasické polohovanie sedlových dielov hladeným lícom nahor, alebo v prevedení rough out, kedy sú sedlové diely pokladané rubom hore. Niektoré westernové sedla bývajú veľmi krásne zdobené, či už zložitými vzormi vtlačeným do kože alebo strieborným kovaním.

 

Dôležitou súčasťou westernového sedla je tiež hruška, ktorá je umiestnená na prednej rázsoche. Hruška pôvodne slúžila na uviazanie kovbojského lasa. V súčasnej dobe však na väčšine sediel plní len estetickú funkciu. Posedlie a bočnice westernového sedla sú výrazné. Strmene westernové sedlá sú masívne, najčastejšie zhotovené z dreva či kovu a môžu byť podšité kožou.

 

Westernové sedlo býva veľmi pohodlné, čo ocenia najmä začiatočníci v jazdení, ktorí si v takomto sedle budú pripadať podobne ako v kresle a počas jazdy môžu využiť hrušku na prednej rázsoche ako držadlo.

Medzi najčastejšie druhy westernových sediel patria:

Reiningové sedla


Barelové sedla

Ropingové sedla

Cuttingové sedla


Pleasur sedla

Trailové sedla

Show sedla


Rančierske sedla

All Around sedla

 

Reiningové sedla

Reiningové sedla sú určené pre najmladšiu westernovú disciplínu zvanú Reining. Jedná sa o špeciálnu formu drezúry, pri ktorej je potrebný dokonalý súlad jazdca s koňom. Reining je veľmi dynamický a zároveň sa pri ňom kladie veľký dôraz na presnosť.

Úlohou jazdca je predviesť s koňom zadanou úlohou zloženú zo špeciálnych figúr, pričom dáva koňovi takmer nepoznateľné stimuly. Všetky používané figúry vychádzajú z prvkov, ktoré bežne používajú kovboji pri vedení stáda, jednotlivé cviky sú však prepracované do dokonalosti a upravené pre efekt.

Reiningové sedlo preto musí umožňovať jazdci správny dostatok priestoru pre prenášanie váhy a zabezpečovať kontakt medzi jazdcom a koňom.

Typické reiningové sedlo je dlhé, kompaktné a má nízky profil s rovným posedlím, ktoré je zakončené 3 "až 3 ½" Cantle . Fork reiningových sediel je nízky, vďaka čomu zostáva čo najviac miesta pre ruky jazdca, čo jazdec ocení obzvlášť pri výcviku koňa a pri jazde.

Nízky profil sedla podtrhuje malá hruška, ktorej hodnota je skôr už len estetická. Bočnice posadnutí Side Jockey mávajú rôzny tvar. Od klasických oválnych cez rovné až po tvar obdĺžnikový. Spravidla obdĺžnikové sukne bývajú pod Fendrom vykrojené pre lepší kontakt s koňom.

Reiningové sedlo má užšie strmene, ktoré sú prispôsobené tak, aby neprekážali pri stimuloch nôh. Najčastejšie sú 2 "až 2-1 / 2" široké. Strmene môžu byť drevené, pošité kožou a zdobené alebo celokovové, leštené či gravírované.

 

Barrelové sedlá

Barelové sedlo

Barrelové sedlá sú sedlá špeciálne navrhnutá pre rýchlostné disciplínu s názvom Barrel Race, pri ktorej jazdec v predpísanom poradí obchádza barely rozostavané do trojuholníka.

 

Barrelové sedlá sú upravené tak, aby bolo dosiahnuté maximálneho výkonu jazdca i koňa. Je to jediný typ westernového sedla, u ktorého má zmysel usilovať o nízku váhu.

 

Barrelové sedla sa odlišujú od ostatných typov sediel tromi zásadnými úpravami:

 

- Krátke posedlie s ťažiskom uprostred, čo jazdcovi umožňuje istý a vyvážený sed (prevedenie posedlia - Forward, Center i Cantle Seat)

 

- Vysoká a strmá zadná rázsocha (Cantle 4 "až 5")

 

- Zmenšený rozmer strmeňov (nazývané Contest - závodné)

 

Sedlové závesy (Saddle Rigging) sú u drvivej väčšiny sediel tohto typu vykonané In Skirt & Back Slot Rigging. Céčko je zanitované do sukne a vzadu je prierez sukní pre remeň zadného podbrušníka. Je to známy typ sedlového závesu používaného u reiningových sediel. Déčka (Dee Rigging) v pozícii 7/8 nájdeme u barrelového sedla len zriedka, ako jednu z použivaných variant

 

U barrelových sediel sa používajú obe varianty sedlových sukní, pričom ľahko prevláda prevedenie s hranatými sukňami (Square Skirt) nad zaguľatenými (Round Skirt). Často sa tiež môžete stretnúť s riešením sukňou spôsobom Hubbard Mother, čo je štýl spracovanie zadnej časti sedlových sukní zvláštnym spôsobom, pri ktorom chýba klasické zadné krytie (Back Housing) a sukňa je celá dvojitá. Bars sú vložené medzí tuto dvojitú sukňu.

 

 

Ropingové sedla

Roping je westernová disciplína, ktorá postupne vznikla z bežnej ťažkej a rutinnej práce na dobytkárskych rančoch. Jedná sa o umenie práce s lasom, ktoré predvádza jazdec na vycvičenom koni.

 

Ropingové sedla musia byť konštrukčne veľmi pevné, aby bez ťažkostí a opakovane vydržalo obrovské zaťaženie hrušky a celej prednej rázsochy pri lasování dobytčaťa. Zároveň musí ropingové sedlo jazdcovi poskytnúť dostatok priestoru a tiež rýchle a bezproblémové vystúpenie zo sedla.

 

Vzhľad ropingových sediel je podriadený požiadavkám, ktoré vyplývajú z ich pracovného použitia. Ropingová sedla majú tuhú konštrukciu sedlovej kostry, ktorá je opatrená masívnym, kolmo postaveným Fork. Sedlová hruška ropingových sediel je taktiež kolmá a má svoje špecifické rozmery.

 

Ropingové sedlá sú ďalej opatrená špeciálnym posedlím, ktoré je navrhnuté tak, aby jazdci umožnilo pevné zapretie v momente zalasovania dobytku a po strhnutí lasovaného kusu. Dôležité tiež je, aby mohol jazdec pohodlne vystúpiť zo sedla, keď potrebuje zviazať nohy dobytčaťa.

 

Sedlový záves je u väčšiny ropingových sediel v prevedení Full Double Dee Rigging. U niektorých Ranch Roper a Wade Roper sa vyskytuje aj Flat Plate, čo je plochý plát. V prípade klasického déčkového závesu sa najčastejšie používa sedlové kovania Flat Dee Ring Heavy Duty-tzv. ploché déčka.

 

Profesionálni jazdci vykonávajúci Roping používajú u svojich sediel kratšie strmeňové remene, než tomu býva u ostatného pracovného jazdenie. Kratšie strmeňové remene umožňujú, aby nohy jazdca boli mierne ohnutý v kolenách, vďaka čomu sa toľko nenamáhajú sedacej kosti. Ropingové sedla nie sú určené k dlhým jazdám, ale len na krátkodobé pracovnému použitie. Preto sa ropingové sedlo neodporúča pre rekreačnú jazdu. Ropingová sedla sa vyrábajú v športovom aj v pracovnom prevedení.

 

 

Cuttingové sedla

Cuttingové sedla sa používajú pri westernovej jazdeckej disciplíne zvanej Cutting, počas ktorej jazdec s koňom oddelí zo stáda označené dobytča a po nejakú dobu sa ho snaží udržať mimo stádo.

 

Pri Cuttingu sa preverí aká je schopnosť koňa pracovať samostatne. Na koňa sú kladené pomerne vysoké nároky už pri vstupe medzi dobytok, kedy kôň nesmie stádo znepokojiť. Počas separácie vybraného dobytka od stáda je potom dôležité správne predvídať pohyby separovaného kusu a tiež na ne patrične rýchlo reagovať.

 

Vo chvíli, keď kôň už ženie od stáda oddelené dobytok, musí jazdec koňovi povoliť opraty. Ďalej už je len na koňovi, aby pracoval úplne samostatne. Za akýkoľvek náznak vedenia zo strany jazdca sa trestá penalizáciou. Na splnenie tejto súťažného úlohy je stanovený limit dve a pol minúty.

 

Cuttingové sedlo preto svojou konštrukciou musí jazdcovi umožňovať veľký priestor pre pohyb a zabezpečiť pevné držanie nôh vo Fendroch. Cuttingové sedlo je ťažké a má hlboké posedlie, ktoré umožňuje jazdcovi bezpečne usedieť prudké obraty a ostré zákruty.

 

Strmene cuttingového sedlá sú dlhé, guľaté a posadené viac vpredu. Charakteristická je pre tento typ sedla tiež kolmo posadená štíhla hruška, za ktorú sa jazdec môže pridržať v prudkých pohyboch koňa do strán pri naháňaní dobytka.

 

 

Pleasure sedla

 

Pleasure sedla sa používajú pri westernovej disciplíne Western Pleasure Riding, čo by sa dalo voľne preložiť ako jazda pre zábavu a potešenie. Počas tejto disciplíny sa hodnotí najmä jazdecká schopnosť koňa kde sa podľa pokynov rozhodcu sa predvádzajú všetky tri chody - krok, klus a cval.

 

Dôležité je, aby pohyby koňa pôsobili čo najviac prirodzene, uvoľnene a zmeny chodov boli plynulé. Hodnotí sa pokojné správanie koňa a rýchlosť jeho reakcií na jazdcovej stimuly v prechodoch. Negatívne sa hodnotí príliš rýchle tempo, alebo nepravidelné a nepohodlné chody.

 

Posudzuje sa tiež pozícia hlavy a krku koňa. Prílišné natiahnutie hlavy dopredu alebo prehnané zobratie sú chybou. Kôň je vedený jazdcom na rozumne voľných oťažiach s ľahkým kontaktom zubadla a pod kontrolou.

 

Pleasure sedlá sú veľmi pohodlné a bohato zdobené. Sed je spravidla v Center Seat alebo mierne posunutý do Cantle. Ten býva v bežnej výške tri a pol palca. Predná časť posedlia býva dostavaná nahor, takže je posedlie relatívne hlboké.

 

Hruška pleasure sedla je v porovnaní s reiningovým sedlom masívnejšie a v prevedení Regular alebo Cap Horn. Závesy In Skirt Rigging sú v pozícii na 7/8 vzadu s Back Slot Rigging. Výnimočne je miesto závesu v sukni déčko v pozícii na 7/8. Všetky pleasure sedla majú delené mäkké posedlie.

 

 

Trailové sedla

Trailové sedla sú špeciálne navrhnuté pre westernovú disciplínu Trail, pri ktorej sa posudzuje práca koňa na prekážkach, s ktorými sa bežne stretáva počas práce na ranči. Veľký dôraz sa pritom kladie na správanie koňa, jeho reakcie na stimuly jazdca a kvality chodu.

 

Táto westernová disciplína sa skladá z povinných prekážok, medzi ktoré patrí otvorenie, prejdenie a uzatvorenie bránky, ďalej cúvanie medzi kavaletami a jazda cez štyri kavaliety.

 

V ponuke sú aj voľné prekážky, medzi ktoré patrí vodná priekopa, slalomové prekážky, prenášanie predmetu, jazda cez drevený most, oblečenie a vyzlečení plášťa proti dažďu, vybranie a vloženie materiálu do poštovej schránky, bočný chod nad prekážkou alebo obrat vo štvorci z tyčí. Trailová trasa je pripravená tak, aby kôň musel medzi prekážkami predviesť všetky tri chody.

 

Trailové sedla majú nízky Cantle a skosenie prednej línie. Štíhla skosená hruška zvýrazňuje spoločne s Fork mohutný Swell a nízky Cantle.

 

Počas trailovej disciplíny je žiaduce, aby jazdec nesedel koni priamo v krížoch. Preto je zadnej pozície sedu vyvážená použitím niektoré varianty sedlového závesu posunutého bližšie k stredu sedla. Tým sa sedlo a jazdcovo ťažisko presunie späť do stredu do regulárnej osi, ako ťažisko jazdca s Cantle Seat.

 

 

Show sedla

Show sedla sa od ostatných westernových sediel vyznačujú predovšetkým bohatým zdobením. Zdobenie býva najčastejšie vykonané v klasickom štýle Basket, čo sú imitácie reliéfu prepletaného košíka, alebo v štýle Floral, čo sú štylizované vzory kvetinových motívov alebo dubových listov v rôznom prevedení. Často je k videniu aj kombinácia oboch druhov motívov.

 

Show sedla tiež veľmi často bývajú zdobené striebornými setmy Saddle Silver Trim, ktoré sa nitujú na rôzne sedlovej časti. Zdobenie show sedla môže byť jednoduchšie aj veľmi nápadité. Každé show sedlo odráža jedinečný vkus svojho majiteľa. Ponuka spôsobov zdobenia je naozaj veľmi široká.

 

Show sedlá sú typovo podobné pleasure sedlám alebo reiningovým sedlám. Svojim štýlom tiež zodpovedajú typu Roper alebo All Around. U nich sa však na zdobenie nepoužívajú strieborné pláty, naopak ich koža je zdobená bohato.

 

Vďaka svojmu neobyčajne krásnemu zdobenie sa obvykle show sedla najviac uplatňujú na najrôznejších jazdeckých show alebo pri disciplíne Western Pleasure, kde je vzhľad dvojice veľmi dôležitý.

 

 

Rančerske sedla

 

Rančerske sedla sú pracovné sedlá určená predovšetkým pre prácu u stáda. Sú pohodlné a konštruované pre dlhý pobyt jazdca v sedle. Hodia sa veľmi dobre pre rekreáciu a dlhé výjazdy prírodou.

 

Rančerskej sedla patrí medzi univerzálne typy sediel. Majú tuhú konštrukciu, aby sa v nich mohlo v krízových situáciách lasovať alebo zapriahnuť laso za hrušku. Rančerske sedlá sú tiež veľmi priestranné a ich vzhľad je podriadený praktickosti. Zdobené sú veľmi striedmo, alebo je zdobenie úplne vynechané.

 

Obľúbené spracovanie rančerských sediel je spracovanie rough out, čo znamená, že sedlové diely sú vyrezané stranovo obrátene a na sedlo sú umiestnené rubovou stranou nahor. Vďaka tomu, že je rubová strana kože hrubá, dochádza k dobrému priľnutiu jazdca k sedlu v mieste sedu a pod jezdcovými nohami.

 

Túto vlastnosť úpravy rough out oceníte najmä pri dobytkárskom jazdení alebo pri práci na pastvine so stádom kráv.

 

Rančerskej sedla v prevedení rough out tiež oceníte pri výjazdoch v ťažkom a kopcovitom teréne alebo v obyčajnom cvale. Tento štýl prevedenie možno nájsť aj u iných sediel než len u rančerských sediel. Bežne ho majú napr. Ropingové sedla, cuttingové sedla alebo barrelové sedla. Menej často na rough out narazíte u sediel určených na použitie v jazdiarňach a veľmi zriedka ho majú súťažné reiningové sedla alebo trailové sedla. Nepoužíva sa u sediel pre Pleasure a Show, kde je skôr podstatná bohatosť zdobenie a použitie strieborných ozdôb.

 

 

All Around sedlá

All Around sedlá sú univerzálne sedla, ktoré sa dájú využiť pre viac postavení súčasne vo westernových disciplínach. Do skupiny all aroundových sediel patria všetky sedla, ktorá sa nedajú priradiť k žiadnej vyhradenej skupine.

All Around sedla sa používajú pre rekreačnú jazdu, prácu v teréne aj na jazdiarni a pre súťaže vo westernových disciplínach.

All Around sedlá sú najvhodnejšie pre jazdca, ktorý hľadá sedlo bez presného zamerania na niektorú westernovú disciplínu. Tieto sedla možno tiež odporučiť pre rekreačnú turistiku.

All Around sedlá sú často podobné reiningovým sedlám ale nie je tu toľko kontaktný skirt. Pre svoje hlboké delené a zároveň mäkké posadlie je all aroundové sedlo ideálnou voľbou tiež pre začínajúcich jazdcov. Toto posedlie drží jazdca v ideálnom sedu a poskytuje mu výbornú oporu a stabilitu. Hruška u týchto sediel je menšia alebo stredná.

 

  zdroj: internet

Dátum: 4.12.2015

fotogaléria článku